Ułatwienia dostępu

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.zsslipno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  •  alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe:
Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie
ul. Okrzei 4
87-600 Lipno

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy Okrzei. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze dwa wejścia i wykorzystywane są jako wyjścia ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na parterze i pierwszym piętrze znajdują się korytarze. Na  końcach korytarzy znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.