Ułatwienia dostępu

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, informuje, że przyjęcia dzieci prowadzone są przez cały rok szkolny. Jeśli Wasze dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Mamo! Tato!

Jeśli u Twojego dziecka stwierdzono niepełnosprawność intelektualną lub inne deficyty rozwojowe utrudniające naukę w szkole ogólnodostępnej oferujemy specjalistyczną pomoc w naszej placówce.

Nasi uczniowie

 • uczą się w małych zespołach klasowych,
 • otrzymują bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne,
 • dzieci z terenu powiatu lipnowskiego dowożone są na koszt gminy,
 • za wysokie wyniki w nauce otrzymują Stypendia Starosty,
 • objęci są troskliwą opieką na lekcjach i przerwach,
 • realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 • pracują w indywidualnym tempie,
 • nie są narażone na stres spowodowany brakiem sukcesów w nauce,
 • odzyskują wiarę we własne siły i możliwości,
 • odkrywają swoje talenty i prezentują je poza szkołą,
 • nawiązują przyjaźnie, są radośni i otwarci na świat,
 • zdobywają umiejętności, które umożliwiają im samodzielne życie w integracji ze środowiskiem,
 • odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • aktywnie uczestniczą w wycieczkach, obozach sportowych, konkursach i zawodach.

Zapewniamy:

1. Profesjonalną kadrę pedagogów specjalnych, nauczycieli przedmiotów oraz terapeutów,
2. Specjalistyczne terapie, dostosowane do możliwości i potrzeb każdego dziecka:

 • korygowanie wad wymowy,
 • korekcję wad postawy,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • terapię Integracji Sensorycznej,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • terapię behawioralną - wspomaganie psychoruchowe,
 • rewalidację plastyczną, muzyczną, społeczną, komputerową, indywidualną i grupową,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • usprawnianie technik szkolnych (czytania, pisania, liczenia),

3. Opiekę w świetlicy dla dzieci dowożonych i dzieci rodziców pracujących,
4. Bezpłatne obiady,
5. Indywidualne wsparcie dla RODZICÓW,
6. Przyjazną, serdeczną atmosferę, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i zadowoleniu rodziców.

Drogi Rodzicu

O pracy naszej szkoły, sukcesach uczniów, wydarzeniach małych i dużych dowiesz się obserwując naszą stronę internetową, ale najwięcej zobaczysz gdy odwiedzisz nas, porozmawiasz, zobaczysz jak pracujemy.